SERVIS - Install

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

SERVIS

Servis záruční, pozáruční a opravy

- záruční a pozáruční servis plynových zařízení (plyn. kotlů, topidel, ohřívačů vody, sporáků, světlých a tmavých infrazářičů, teplovzdušných agregátů, vratových clon, vzduchotechnických jednotek) na základě servisních smluv s 25 výrobci plynových
a elektrických výrobků a zařízení (čerpadla apod.)


- K předem domluvenému termínu zajišťujeme pravidelné provozní revize plynového zařízení (dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. jednou za 3 roky) , kontrolu plynových zařízení  (dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. jednou ročně ), kontroly a revize komínů (dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. jednou ročně) a provádění odborných prohlídek kotelen (dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. jednou ročně )

- opravy plynových zařízení a rozvodů plynovodu, vodovodu, topení, kanalizace, elektrorozvodu

- zdarma hlídání zákazníkovi termínů pravidelných revizí a kontrol

- nepřetržitá tel. služba - na opravy a údržby vyjíždějí servisní technici do 24 hod, včetně sobot, nedělí a
 svá
tků, v případě havárií okamžitě. Kontaktní telefon servisní činnosti: 00420 603 522 746.


Záruční a pozáruční servis, uvádění do provozu provádíme u těchto značek:
- jsme autorizovanu servisní firmou níže uvedených značek

Plynové kotle (i kondenzační), vybrané elektrokotle a kotle na tuhá paliva :
ATMOS, DAKON, DESTILA, GASEX, CHAUFFOTERM, JUNKERS, MORA
TOP, PROTHERM (mimo elektrokotlů), THERM (mimo kondenzačnmích),  VAILLANT, VIADRUS, VIESSMANN, BAXI, DE DIETRICH, IMMERGAS, BUDERUS, kotle na tuhá paliva.

Ohřívače vody:
ARISTON, DRAŽICE, ETA, QUANTUM, QUADRIGA, W – THERM

Plynová topidla:
KARMA, MORA
TOP, UNIS JAKOS, TermaQ, LERSEN

Vodovodní baterie:
NOVASERVIS, RAF – ARMATURY


a dále plynové infrazářiče, oběhová čerpadla a expanzní automaty

Sporáky:
pouze montáže a pozáruční opravy

U nejmenovaných značek provádíme servis pouze pozáruční.


Naším   cílem   je    stálá    péče   o   zákazníky,  komplexní   zajištění  bezpečného   a hospodárného   provozu  jejich  plynových  zařízení,  aktivní  spolupráce  s  obecními úřady a ostatními právnickými osobami v regionu.


Revizní činnost

- revize plynových zařízení
- revize zařízení na bioplyn - připravujeme
- revize zařízení na propan - butan - připravujeme
- revize elektrických zařízení
- revize komínů
- revize tlakových nádob
- revize chladiva včetně zkoušek těsnostiNabídka komplexních služeb v oboru vyhrazených plynových zařízení s ohledem na platné právní předpisy ČR
Dle platných právních předpisů ČR vznikají právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám, vlastníkům bytových domů a bytů níže uvedené povinnosti v oblasti vyhrazených plynových zařízení
- Kontroly a revize plynových zařízení, tj. v daném případě plynovodů v budovách a spotřebičů zemního plynu
dle zákona č. 458/2000 Sb. a Vyhl. ČUBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
- Kontroly stavu komínů včetně připojení plynových spotřebičů dle Vyhl. MV č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
a dle zákona č. 86/2002 Sb.
- Autorizované měření emisí a účinnosti spalování malých a středních zdrojů dle zákona o ochraně ovzduší
č. 86/2002 Sb. a Vyhl. č. 205/2009 Sb.
- Revize tlakových nádob stabilních (expanzomaty) dle Vyhl. ČUBP č. 18/1979 Sb. a ČSN 690012 – Tlakové
nádoby stabilní, provozní požadavky

Nabízíme zajištění všech těchto povinností našimi vyškolenými servisními techniky. Budeme hlídat závazné termíny jejich provedení. V předepsané formě dodáme předmětnou dokumentaci k provedeným úkonům.
Tyto služby provádíme již několik let pro Obecní úřady, školy, školky, organizace a ostatní právnické či podnikající fyzické osoby, vždy dle platné právní úpravy.

Kontroly plynových zařízení
Provedeme kontrolu, vyčištění a seřízení Vašich plynových spotřebičů.
- ušetříte cca Kč 1.500,-- - 2.000,-- za rok snížením spotřeby plynu
- prodloužíte životnost Vašich plynových spotřebičů
- předejdete možnému ohrožení života, zdraví a majetku

Nabízíme všem provozovatelům plynových zařízení kontrolu, vyčištění a seřízení plynových spotřebičů před topnou sezónou. Tato kontrola a seřízení je nezbytná pro bezpečný a hospodárný provoz všech plynových spotřebičů.

Tuto službu si můžete objednat telefonicky nebo mailem na tel. číslech a mailových adresách:
+420 573 381 481, +420 603 522 746; případně fax: +420 573 382 214
installbph@installbph;
kubjakova@installbph.cz; novakova@installbph.cz

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky