Montáže - Install

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Montáže

ČINNOSTI
 

Montážní práce

Obsahují kompletní dodávky, montáž, příslušné tlakové zkoušky a revize, včetně uvádění spotřebičů do provozu a předávacích protokolů. Záruční doba na provedené práce je 5 let.
Zdarma provedeme podrobnou technickou prohlídku, odbornou konzultaci a vypracujeme cenovou  nabídku na dílo. Navrhneme vhodnost použití zdroje vytápění včetně propočtů ročních nákladů, dále navrhneme úpravy systémů pro docílení hospodárnějšího provozu včetně vyčíslení případných investic (kotelny, strojovny chladu apod.)

montážní práce plynoinstalatérské (rozvody plynu od HUP v rod. domcích, bytových domech, průmyslových objektech, do kotelen škol a budov, sálavé vytápění v provozních halách, tělocvičnách, kostelech)
montážní práce ústředního vytápění (rozvody ocel, měď, plast, podlahové vytápění, dálkové tepelné rozvody - pára, horká voda v kanálech i bezkanálových vedeních, solární systémy)
montážní práce zdravotechnika (vodoinstalace, odpadní potrubí, kompletace zařizovacích předmětů a baterií v rodinných domcích, bytových domech, ve výrobních provozovnách, ve školách ap., venkovní rozvody vody)
elektroinstalace, regulační technika ve vytápění (v rod. domcích, bytových domech, školách, provozovnách a kotelnách)
vzduchotechnické rozvody a klempířské práce menšího rozsahu 
 


MONTÁŽNÍ PRÁCE
V ČR

Naše firma provádí montážní práce menšího i většího rozsahu v již zmíněných odvětvích po celé ČR. V minulosti jsme realizovali zakázky bytových domů, průmyslových objektů, obchodních domů  až po kotelny různých výkonů. Tyto zakázky jsem prováděli jak přímo pro investory, tak i formou subdodavatelských prací pro stavební společnosti jako jsou např. IMOS Brno a.s., PKS Inpos a.s., AST - Česká stavební s.r.o., VW Wachal a.s., a jiné.

MONTÁŽNÍ ČINNOST V SRN

Již od roku 1991 spolupracuje firma Install, spol. s r. o. s německou firmou Klum GmbH na základě smluv o dílo - montáže zdravotechniky, ústředního vytápění a plynoinstalací ve Frankfurtu nad Mohanem a okolí.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky